Ontdek de

geschiedenis

1579

geloof geeft een stad vorm

Vanaf het jaar 1579 werd het gereformeerde/calvinistische geloof het enige toegestane geloof in Arnhem. Pas vanaf 1657 gaf het stadsbestuur toestemming aan lutheranen om hun geloof openlijker uit te oefenen. Deze lutheranen kwamen samen in het huis ‘Bontenburch’ op de Korenmarkt gedurende de 18de eeuw. In 1735 kreeg de Lutherse gemeente toestemming om het inmiddels vervallen Bontenburch te slopen en op die plek een nieuwe kerk te bouwen. Opvallend is dat het stadsbestuur zelfs een bijdrage van 175 gulden gaf om te helpen bij de bouwkosten. Twee jaar later, in 1737, werd de zaalkerk officieel in gebruik genomen. Het jaartal 1737 en de spreuk ‘Soli Deo Gloria’ waren aanvankelijk op de gevel van de kerk te zien, maar in de loop der tijd zijn deze verdwenen. Tijdens de oorlogshandelingen van 1795 en 1814 diende de kerk als nachtkwartier voor soldaten. In 1898 verliet de Lutherse gemeente echter de kerk en verhuisde naar een nieuwe kerk aan de Spoorwegstraat.

1845

arnhem als handelsplaats voor graan en varkens

Door zijn strategische ligging groeide Arnhem uit tot een bloeiende handelsstad. De stad speelde een belangrijke rol in de handel van diverse goederen, waaronder wijn, bier, gedistilleerde dranken, brood, zout, kalk, turf, hout, boter en varkens. De Korenmarkt was het centrale punt voor de handel in rogge en koren, hoewel in de Middeleeuwen deze activiteit zich voornamelijk buiten de stadsmuren bevond, met name bij de Graanmarkt nabij de Rijnpoort. Later verplaatste de handel zich naar de huidige locatie.

In 1845 werd op de Korenmarkt een overdekte galerij opgericht, en in 1899 verscheen de huidige Korenbeurs op het toneel. Wat betreft de handel in varkens, vond deze plaats in de Varkensstraat en de Jansplaats. Hier ontstonden vaak conflicten tussen Arnhemmers en Duitse kooplieden omdat de Duitsers door de Arnhemmers als te ruw werden beschouwd in de omgang met de varkens.

1973

steeds meer horeca op de korenmarkt

Veel van de huidige straatnamen in het Korenkwartier hebben hun oorsprong in de middeleeuwse periode. Een belangrijk moment in de geschiedenis van Arnhem was het besluit van Koning Willem I om als een van de eerste steden de stadsmuren af te breken. Hierdoor kreeg Arnhem toegang tot de Rijn- en Hanzeweg, en dit leidde tot een verschuiving naar een handelsgerichte functie in het gebied.

Na verloop van tijd verplaatste de handel zich echter meer richting Noord- en Zuid-Holland, waardoor Arnhem zijn positie als handelsstad verloor. In de jaren 60 van de vorige eeuw begon de horeca zich te vestigen op het plein en de omliggende buurt. Tegenwoordig staat het gebied vooral bekend als een uitgaansgebied, waar historische panden een sfeervolle achtergrond vormen voor de horecagelegenheden.