Onderlangs veiliger en groener: straks mooie promenade langs de Rijn richting Oosterbeek

Groene entree

Er is onderzocht op welke manier de westelijk entree van Arnhem in kwaliteit en beleving verbeterd kan worden. In de nieuwe situatie is er meer ruimte voor bomen en groen. De karakteristieke laanbeplanting aan de zuidzijde van de rijbaan blijft als structuur en wordt aanzienlijk verbeterd. Omdat de bestaande lindebomen geen groeikansen hebben vanwege krappe en beperkte groei plaatsomstandigheden, worden deze vervangen door 24 nieuwe bomen. De bomen komen te staan in een brede berm. De groeiplaatsen worden ondergronds geoptimaliseerd waardoor de bomen uit kunnen groeien tot volwassen bomen met grote kronen. Dit conform de eisen uit het Bomenplan Arnhem. Ter hoogte van ArtEZ komen aan de noordzijde van de rijbaan twee extra bomen om een groen accent te geven. Deze twee bomen zijn een essentiële verbinding tussen de bestaande bomenrij in het noordelijke deel van het museumpark en het ArtEZ-gebouw. Hiermee wordt het laaneffect van Onderlangs versterkt.

Minder verharding en parkeren

Om ruimte te creëren voor de groene entree en de karakteristieke parkachtige inrichting van dit gebied, is het noodzakelijk om keuzes te maken in ruimtegebruik. Vanwege verkeersveiligheid en doorstroming, en om ruimte te creëren voor de nieuwe laanbomen en het Museumpark, zal de niet meer gebruikte busbaan en een aantal parkeerplaatsen in het gebied verwijderd worden.

Voldoende parkeerplaatsen

Uit onderzoek1 blijkt dat het verwijderen van 80 plaatsen niet tot een parkeerprobleem zal leiden. Van de huidige 295 plaatsen is gemiddeld op werkdagen (2023) 71% bezet. In het weekend ligt het gebruik wat hoger, op gemiddeld 76%. Het zijn veelal de Arnhemmers die gebruik maken van deze parkeerplaatsen. Een belangrijk gegeven is dat parkeren langs Onderlangs gratis is. Het gebied ligt tegen het gereguleerde parkeergebied aan. Ze worden gebruikt door bezoekers aan de binnenstad of aan Arnhem Centraal. Voor deze parkeerders zijn voldoende alternatieven in de directe omgeving aanwezig bij de garages van Arnhem CS en Rozet en op de Blauwe Golven. Binnen het nieuwe parkeerbeleid dat gelijktijdig met het Duurzaam Mobiliteitsplan wordt ontwikkeld wordt een afweging gemaakt om het parkeren langs Onderlangs en de Boterdijk te gaan reguleren. Daarnaast bieden de nieuwe fietsroute langs Onderlangs en de bestaande hoogwaardige busverbinding tussen Wageningen en Arnhem (lijn 352) goede alternatieven voor het gebruik van de auto. Vanaf december 2024 zullen op deze lijn nieuwe hoogwaardige Trolley 2.0-bussen gaan rijden, met meer comfort en kwaliteit.